doa sebelum bekerja

Membaca doa sebelum bekerja sangat penting, agar lebih berkah dan semangat. Berikut ini daftar doanya yang bisa Sedulur baca.

Setiap umat beragama pasti membaca doa dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut merupakan bukti jika kita bertanggung jawab sebagai manusia yang beragama. Dalam Islam, berdoa sebelum berangkat kerja juga merupakan hal yang sangat dianjurkan.

Bagi Sedulur yang belum mengetahui doa sebelum bekerja dari beberapa ajaran agama, bisa menyimak baik-baik penjelasan di bawah ini. Kamu harus membacanya agar lebih semangat dan mendapatkan rezeki dan keselamatan saat mencari nafkah.

Baca Juga: 8 Doa Meminta Rezeki yang Berlimpah dan Diberi Keberkahan

Teks doa sebelum bekerja dan sesudah bekerja

1. Doa di pagi hari sebelum berangkat kerja

doa sebelum bekerja singkat
dream.co.id

Doa yang pertama bisa dibacakan di pagi hari sebelum berangkat kerja:

Ashbahnā wa ashbahal mulku lillāhi wal hamdu lillāhi, lā ilāha illallāhu wahdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alā kulli syai‘in qadīr. Rabbi, as’aluka khaira mā fī hādzihil lailata wa khaira mā ba‘dahā, wa a‘ūdzu bika min syarri mā fī hādzihil lailata wa khaira mā ba‘dahā. Rabbi, a‘ūdzu bika minal kasli wa sū’il kibari. A‘ūdzu bika min ‘adzābin fin nāri wa ‘adzābin dil qabri.

Artinya:

“Kami dan kuasa Allah berpagi hari. Segala puji bagi Allah. Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kuasa dan puji. Dia kuasa atas segala sesuatu. Tuhanku, aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan malam sesudahnya. Aku memohon perlindungan-Mu kejahatan malam ini dan malam sesudahnya. Tuhanku, aku memohon perlindungan-Mu dari kemalasan dan kedaifan masa tua. Aku memohon perlindungan-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur,” (Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H, halaman 64).

2. Doa hendak berangkat kerja

doa sebelum bekerja islam arab, latin dan artinya
liputan6.com

Selanjutnya, ada doa sebelum bekerja singkat yang wajib dirapalkan ketika akan berangkat kerja dan melangkahkan kaki keluar rumah. Bacaan doa tersebut adalah:

Allahummarzuqnii rizqan halaalan thayyibaa, wasta’milnii thayyibaa. Allahummaj’al ausa’a rizqika ‘alayya ‘inda kibari sinnii wanqithaa’i ‘umrii. Allahummakfinii bihalaalika ‘an haraamika. wa aghninii bifadhlika ‘amman siwaaka. Allahumma in nii as-aluka rizqan waasi’an naafi’an. Allahumma innii as-alukan na’iimaan muqiiman, alladzii laa yahuulu wa laa yazuulu.” (dibaca 3x)

Artinya:

“Ya Allah, berilah padaku rezki yang halal dan baik, serta pakaikanlah padaku segala perbuatan yang baik. Ya Tuhanku, jadikanlah oleh-Mu rezekiku itu paling luas ketika tuaku dan ketika lemahku. Ya Allah, cukupkanlah bagiku segala rezki-Mu yang halal daripada yang haram dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari yang lainnya. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu rezki yang luas dan berguna. Ya Allah, aku mohonkan pada-Mu nikmat yang kekal yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang.”

3. Doa memulai aktivitas

doa memulai aktivitas
ayoindonesia.com

Berikutnya adalah doa sebelum bekerja Islam Arab, latin dan artinya. Doa ini juga dilafalkan sebagai berikut:

Allahumma waffiqna li tha‘atika, wa atmim taqshirana, wa taqabbal minna, innaka antas sami‘ul ‘alim. Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Artinya:

Ya Allah, bimbinglah jalan kami pada jalan ketaatan kepada-Mu, sempurnakanlah kekurangan kami, terimalah ibadah kami. Sungguh, Kau maha mendengar lagi mengetahui. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

4. Doa sepulang kerja

teks doa sebelum bekerja dan sesudah bekerja
kabar24.bisnis.com

Selain itu, terdapat juga teks  doa sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Doa pulang kerja tidak kalah penting dengan doa berangkat kerja. Bacaan doa yang dimaksud adalah:

Allahuma innii a’uudzubika an adhilla, au udhalla, au azilla, au adzlama, au ajhala, au yujhala ‘alayya. (dibaca 3x)

Artinya:

Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadaMu agar tidak tersesat atau disesatkan atau aku tergelincir atau digelincirkan atau aku berbuat dzalim atau didzalimi atau aku berbuat bodoh atau dibodohi (HR. Nasa’i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah)

Doa di atas juga merupakan teks memimpin doa sebelum bekerja. Sedulur bisa membiasakan memimpin doa ketika hendak pulang kerja bersama rekan-rekan di kantor. Karena hal tersebut bisa menciptakan suasana yang damai dan bersahabat di kantor Sedulur.

Baca Juga: Doa Sesudah dan Sebelum Makan Beserta Arti & Adabnya

5. Doa agar dimudahkan saat bekerja

teks memimpin doa sebelum bekerja
jatimnetwork.com

Berikut ini merupakan doa sebelum bekerja yang bertujuan agar kita mendapatkan kemudahan saat menjalani pekerjaan kita sehari-hari. Bacaan doa yang dimaksud adalah:

Allaahummaghfir lii dzanbii, wa wassi’ khuluqii, wa thayyib lii kasabii, wa qanni’nii bimaa razaqtanii, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syai-in sharraftahu ‘annii.

Artinya:

Ya Allah, ampunilah dosaku, perluaslah (muliakanlah) akhlakku, berilah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku puas menerima apapun yang Engkau karuniakan kepadaku, dan janganlah Engkau buat hatiku mengingat apapun yang telah Engkau palingkan dariku. (HR. Ibnu An-Najjar).

6. Doa memohon rezeki halal saat bekerja

doa sebelum bekerja rezeki halal
tribunnews.com

Ada juga doa sebelum bekerja agar kita diberikan rejeki halal. Berikut bacaan doanya:

Allaahumma yaa ghaniyyu yaa hamiidu yaa mubdi’u yaa mu’iidu yaa fa’aalun limaa yuriidu, yaa rahiimu yaa waduudu, aghninii bi halaaika ‘an haraamika wa bithaa’atika ‘an ma’shiyatika wa bi fadhlika ‘amman siwaaka.”

Artinya:

Yaa Allah, wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang Maha Terpuji, wahai Yang Memulai, wahai Yang Mengembalikan, wahai Yang membuat segala yang dikehendaki, wahai Pemberi rahmat, wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan Engkau berkenan mencukupiku dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu, dengan taat kepada-Mu dari maksiat kepada-Mu, dan dengan anugerah-Mu dari orang-orang yang selain Engkau.

7. Doa Berangkat Kerja Umat Kristiani

doa pagi kristen sebelum bekerja
Unsplash

Selain doa bagi umat muslim, terdapat juga doa pagi kristen sebelum bekerja. Berikut doa yang bisa dibaca:

Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah Tuhan pekerjaan ku ini dan sertailah aku sepanjang aku bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi aku, keluarga dan perusahaan/instansi. Jauhkanlah aku dari orang-orang jahat. Berkati pimpinan perusahaan kami dan juga rekan-rekan kerjaku dan ajarlah kami untuk saling mengasihi dan bekerja sama.

Teks di atas juga bisa dijadikan acuan untuk doa sebelum bekerja Katolik dan umat Kristiani. Inti dan harapannya sama-sama baik, ‘kan?

Semoga penjelasan terkait doa sebelum bekerja yang telah dijelaskan di atas bisa membantu Sedulur agar lebih berkah lagi mengawali pekerjaan. Jangan lupa untuk mengamalkan doa-doa di atas,agar rezeki yang didapat bisa berkah dan mendapatkan untung super melimpah.

Salah satu cara yang bisa Sedulur lakukan untuk mendapatkan untung super melimpah setelah mengamalkan doa sebelum bekerja di atas adalah dengan bergabung menjadi Super Agen. Super Agen merupakan partner dan bagian penting dari Aplikasi Super. Banyak keuntungan yang bisa Sedulur dapatkan dengan menjadi Super Agen.

Mulai dari penghasilan tetap tiap bulan yang mencapai Rp5 juta, berbagai bonus menarik, hingga pengembangan diri agar dapat menjadi lebih baik lagi. Bagi Sedulur yang tertarik, Sedulur bisa klik di sini untuk mempelajari menjadi Super Agen. Jangan lupa juga download Aplikasi Super, agar Sedulur bisa mendapatkan keuntungan lainnya. Selamat mencoba!